Bảng giá

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

TT

DANH MỤC

GIÁ

TT

DANH MỤC

GIÁ

I

Giá khám tư vấn

200.000

26

Sắt huyết thanh

60.000

II

Giá dịch vụ xét nghiệm

 

27

Transferrin

125.000

1

Công thức máu 18 thông số

50.000

28

Ferritin

120.000

2

ALT (GPT)

35.000

29

Vitamin D

400.000

3

AST (GOT)

35.000

30

Calci ion

49.000

4

GGT

45.000

31

Calci toàn phần

45.000

5

Bilirubin toàn phần

25.000

32

Fibrinogen

80.000

6

Bilirubin trực tiếp

25.000

33

LAP

45.000

7

Protein toàn phần

39.000

34

CRP-hs

110.000

8

Albumin

30.000

35

CRP

100.000

9

LDH

39.000

36

RF

75.000

10

ALP

40.000

37

C3

149.000

11

Ure

35.000

38

C4

149.000

12

Creatinine

35.000

39

IgA

200.000

13

Cystatin C

150.000

40

IgG

200.000

14

Glucose

35.000

41

IgM

200.000

15

HbA1C

149.000

42

Homocysteine

359.000

16

Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (OGTT)

150.000

43

HBeAb (Cobas)

120.000

17

Cholesterol

35.000

44

HBeAg (Cobas)

110.000

18

Triglyceride

35.000

45

HBsAb (Định lượng)

110.000

19

HDL – Cholesterol

49.000

46

HBsAg (Cobas)

99.000

20

LDL – Cholesterol

39.000

47

HBsAg (Định lượng)

500.000

21

Acid Uric

45.000

48

Phân (5 chỉ tiêu, soi phân)

209.000

22

α-Amylase-Direct

45.000

49

Nước tiểu (10 thông số)

45.000

23

CK

59.000

50

Rota virus

169.000

24

ZINC (Kẽm huyết thanh)

279.000

51

Đo mật độ xương gót chân

100.000

25

Mg (Magnesium)

100.000

 

 

 

 

Bài viết liên quan: