Đánh giá khẩu phần

Bên cạnh việc xác định các chỉ số nhân trắc về cân nặng, chiều cao, bề dày lớp mỡ dưới da... Bộ phận đánh giá khẩu phần sẽ hỏi các bà mẹ về lượng tiêu thụ các loại thực phẩm trong 24h qua của trẻ từ đó phần mềm sẽ xác định được lượng các chỉ số năng lượng (Kcal), Gluxit, Protein, Lipit...

Kết quả đánh giá khẩu phần sẽ được tự động gửi tới bác sỹ giúp bác sỹ có được cái nhìn chi tiết nhất về tình trạng dinh dưỡng của trẻ để có thể đưa ra những chẩn đoán, tư vấn phù hợp với cá nhân trẻ. 

Các cán bộ thực hiện việc đánh giá khẩu phần là những cán bộ được đào tạo kỹ lưỡng, có kinh nghiệm về đánh giá khẩu phần:

Bác sỹ Đào Thị Ngọc

(CN. Lưu Liên Hương)

(CN. Vũ Thu Hằng)