Đội ngũ chuyên gia
PGS. TS. BS HOÀNG THỊ THANH
Phó Trưởng phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM

PGS. TS. BS Hoàng Thị Thanh

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa chuyên khoa Nhi- Đại học Y Hà Nội năm 1985
 • Cấp bằng Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên khoa Nhi – hệ Nội trú Bệnh viện – Đại học Y Hà
 • Nhận bằng Thạc sỹ Y học – Đại họcY Hà Nội năm 1996
 • Nhận bằng Tiến sỹ Y học – Đại học Y Hà Nội năm 2000
 • Công nhận chức danh Phó Giáo sư Y học năm 2007

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

 • Bác sĩ Nội trú – Đại học Y Hà Nội từ năm 1985 đến năm 1995
 • Giảng viên bộ môn Nhi – Đại học Y dược Thái Bình từ năm 1988 đến năm 1995
 • Phó trưởng bộ môn Nhi – Đại học Y dược Thái Bình từ năm 2000 đến năm 2004
 • Trưởng bộ môn Nhi – Đại học Y dược Thái Bình từ năm 2004 đến năm 2008
 • Phó giám đốc kiêm nhiệm Bệnh viện Nhi Thái Bình từ năm 2007 đến năm 2008
 • Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011
 • Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2012
 • Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2017

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Chủ trì và tham gia 2 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp tỉnh và hơn 20 đề tài cấp cơ sở về y học; là tác giả của 29 bài báo được đăng, trong đó có 01 bài được đăng tại Tạp chí quốc tế, 26 bài đăng ở Tạp chí Quốc gia và 03 bài đăng ở Tập san nghiên cứu khoa học trường Đại học Y Thái Bình.
 • Là thành viên Hội đồng khoa học và hướng dẫn học viên sau đại học tại trường Đại học Y Thái Bình và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế trong nghiên cứu y sinh học, tham gia nhiều Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ, Cao học của các trường: Đại học Y Thái Bình, Y Hà Nội, Đại học Công đoàn.
Video - Bài viết