Đội ngũ chuyên gia
PGS. TS. BS. PHẠM VĂN HOAN
Phó Viện trưởng - Viện Y học ứng dụng Việt Nam

Pgs.Ts.Bs Phạm Văn Hoan

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Nội Nhi - Đại học Y Hà Nội năm 1972
 • Nhận bằng Thạc sỹ Dinh dưỡng cộng đồng – Trường Queensland University, Australia năm 1991
 • Nhận bằng Tiến sỹ Y học – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2001
 • Công nhận chức danh Phó Giáo sư Y học năm 2007

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

 • Nghiên cứu viên – Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ từ năm 1972 đến năm 1980
 • Nghiên cứu viên – Viện Dinh dưỡng từ năm 1981 đến năm 1991
 • Phó trưởng khoa Hóa thực phẩm – Viện dinh dưỡng từ năm 1992 đến năm 1994
 • Trưởng khoa Huấn luyện và đào tạo (Nay là Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng & Thực phẩm), Viện Dinh dưỡng từ năm 1994 đến năm 2001
 • Trưởng phòng Quản lý Khoa học; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng đạo đức  – Viện Dinh dưỡng; Giảm viên kiêm nhiệm trường Đại học Y Hà Nội, Đại học y tế công cộng và Đại học Nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010
 • Chủ tịch Hội đồng Đạo đức – Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học từ năm 2010 đến nay
 • Chuyên gia khoa học và đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về dinh dưỡng thực phẩm – Viện Dinh dưỡng từ năm 2010 đến năm 2015
 • Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam từ năm 2015 đến nay

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu về y khoa và dinh dưỡng, trong đó có 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và 1 đề tài nghiên cứu cấp Bộ với trên 50 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
 • Là giảng viên tại cơ sở đào tạo sau đại học (Tiến sỹ) của Viện Dinh dưỡng; giảng viên kiêm nhiệm tại trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Nông Nghiệp I; giảng viên thỉnh giảng tại Viện Dinh dưỡng; Đại học Y Hà Nội, Đại học Quân y, Đại học Y Thái  Nguyên và là một chuyên gia về truyền thông giáo dục sức khoẻ trên các kênh truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VOVTV, Vnews, Đài tiếng nói Việt Nam …

 

Video - Bài viết