Bài viết này sẽ chỉ ra một số thói quen ăn uống hay gặp ở người Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền có gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó, đưa ra các biện pháp xây dựng và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh trong ngày Tết.