Sốt xuất huyết là một bệnh do virus lây lan qua muỗi, chủ yếu xảy ra ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới nhưng với sự gia tăng toàn cầu hóa đã bắt đầu xâm chiếm mọi nơi trên thế giới. Khi bị nhiễm trùng, DENV gây ra một loạt các biểu hiện lâm sàng từ sốt tự giới hạn đến dạng nặng hơn (sốt xuất huyết Dengue) có thể tiến triển đến tăng tính thấm thành mạch, sốc và tử vong. Nhiễm sốt xuất huyết thường dẫn đến giảm tiểu cầu (ở cả dạng nhẹ và nặng).