Rối loạn chuyển hóa có thể xuất phát từ các vấn đề gen di truyền, enzym hoặc protein chuyển hóa bị thiếu hụt hoặc không hoạt động đúng cách.