Tin tức
Những nguy cơ về sức khỏe nếu bạn thiếu cân
Rất nhiều nghiên cứu tập trung đánh giá những ảnh hưởng về sức khỏe của tình trạng thừa cân béo phì, nhưng, những ảnh hưởng của việc thiếu cân thì sao? Có một số nguy cơ về sức khỏe sẽ đi kèm với tình trạng thiếu cân và dinh dưỡng kém.