tiền tiểu đường

Hướng dẫn dinh dưỡng cho người tiền tiểu đường

Tiền tiểu đường là khi lượng đường trong máu tăng cao nhưng chưa nằm trong phạm vi bệnh tiểu đường. Vì vậy, bạn vẫn còn thời gian để kiểm soát mức độ và ngăn ngừa bệnh tiểu đường phát triển. Tại Hoa Kỳ, cứ 100 người thì có 38 người mắc bệnh tiền tiểu đường. […]

Khách hàng đánh giá

4.8

  • Đặt lịch khám ngay

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY