Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột, chênh lệch nhiệt độ lớn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn có hại phát triển, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Tham khảo những thông tin dưới đây để chăm sóc cho trẻ đúng cách khi thời tiết chuyển mùa.